Reserva la teva plaça

Inscripció i reserva

La reserva estarà acceptada després de la recepció del comprovant de pagament i el formulari d’inscripció signat.

Podeu realitzar l’ingrés de la inscripció en el compte corrent del GRUPO SANTANDER: CC 0075 0287 08 0600051083 / IBAN ES79 0075 0287 0806 0005 1083, indicant en el concepte: Inscripció Pau Gasol Academy + Nom del participant.

La inscripció es finalitzarà amb la necessària signatura de la documentació per part de pare/mare o tutor responsable de l’inscrit el primer dia del campus

Devolucions por cancel.lació

Si s’avisa a l’organització per correu electrònic a paugasolacademy@paugasol.com fins 15 dies abans de l’inici del campus es tornarà el 80% de l’import abonat.

Amb menys de 15 dies de l’inici de l’ Academy es tornarà el 50% de l‘import abonat.

El mateix dia de l’inici de l’Academy es tornarà el 20% de l’import abonat.

Si el participant no es presenta o no avisa a l’organització de cap incidència no es retornarà cap quantitat.

Totes les devolucions s’hauran de sol·licitar abans de l’1 d’Octubre del 2019.

Per a qualsevol devolució és necessari presentar el justificant mèdic pertinent.

Estalvia fins a 300€!

Tots els participants de la Pau Gasol Academy by Santander que així ho sol·licitin, rebran, de forma totalment gratuïta i després de fer el pagament, un talonari de paperetes de loteria per a que puguin recuperar gran part dels diners de la inscripció.

L’organització es farà càrrec de l’enviament i dels premis que es sortejaran coincidint amb el número premiat de l’ONCE del dia especificat. Tots els beneficis que el participant obtingui amb la venta seran per a ell/ella de forma íntegre. Si vols més informació al respecte, pots contactar amb nosaltres al 93 589 70 20.